Toppers X
2020-21

98.8%

SHUBHAM KUMAR

96%

CHITRANSHI CHAUDHARY

95.8%

RAM SHANKAR TRIPATHI

95.4%

DIVYANSHU SHUKLA

95%

ADITYA SHARMA

94.6%

KAVYA SINGH

94.4%

SHAMBHAVI BAJPAI

94%

VANSH PRATAP SINGH

93.8%

YATHARTH SINHA

93.8%

OM UPADHYAY

93.8%

SHIVENDRA KUMAR MISHRA

93.8%

VATSALA MISHRA

93.4%

PARAM DIXIT

93%

UTKARSH TIWARI

93%

BHAVYA NIGAM

93%

NEEL MANI SHUKLA

92.6%

BHAVESH SAHU

92.2%

SHUBHI SAINI

91.8%

VAIBHAVI YADAV

91%

CHAVI SINGH

90.6%

SARA NAFIS

90%

PRASANN PATEL

2020-21