Academic Achievements

Class 10th Toppers (2018-19)

97.4%

ANJALI YADAV

97%

HARSHIT KUMAR

96.8%

DIVYANSHU RAWAT

96.4%

ABHIJEET SINGH

95.4%

SAUMYA PATEL

95.4%

AJEY TRIPATHI

95.2%

MEDHA SRIVASTAVA

95.2%

ABHISHEK K. DWIVEDI

95%

ABHISHEK PRATAP SINGH

94.8%

ABHINAV RAWAT

92.4%

RAUNAK GUPTA

92.4%

VIJAY SINGH PATEL

92.4%

AKSHAT SINGH

92.2%

SHIVANSHU SINGH

91.4%

POORNIMA MAURYA

90.6%

SHATAKSHI TRIPATHI

90.4%

HRITIK KUMAR CHAUHAN

90.2%

NAMAN SINGH

90%

RISHABH SHUKLA

90%

AADI SINGH